De regenton is snel in populariteit gestegen. In nog geen jaar tijd is het aantal verkochte regentonnen verdubbeld. Jammer genoeg heeft nog niet iedere tuinbezitter inmiddels een regenton. Maar van alle mensen met een tuin (75% van alle Nederlanders) heeft ondertussen een derde deel een regenton. Wellicht kan de subsidieregeling die veel gemeenten hebben ingesteld u over de streep trekken voor de aanschaf van een regenton?

De populariteit van de regenton is onder andere een gevolg van de consument die steeds klimaatbewuster wordt maar ook de waterbesparingscampagne van Vitens heeft hier zeker aan bijgedragen. Afgelopen jaren hebben we steeds meer extremen gezien. Buien die niet op te vangen zijn, of juist droogte die lange tijd aanhield. De regenton is een buffer.

De aanschaf van een regenton is geen grote investering, maar levert direct dubbel voordeel: Bij grote droogte heeft u tenminste iets om de tuin mee te bewateren en door het hemelwater af te koppelen van de riolering ontlast u het rioleringssysteem.